Registreret revisor Benny Myllerup Laursen | Myllerup Consult - Bogholderi • Regnskab • Skat • Økonomistyring • IT • Rådgivning
 
Vi kan tilbyde din virksomhed den løsning du har behov for.
 
Myllerup Consult er med til og kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres økonomiske resultater. 
Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds vigtige styringsparametre.
Vi klarlægger hvilke informationer, der er vigtige for, at ledelsen kan styre/navigere virksomheden i den ønskede retning. 
Opgaverne udføres således, der er fuld dokumentation for de metoder og værktøjer, der opbygges.
Dette sikrer at viden forbliver i virksomheden og giver mulighed for at løfte organisationens kompetenceniveau.
Vor erfaring er, at den hjælp vi yder også giver merværdi for virksomheden.
 
Vi kan udføre følgende opgaver med dygtige medarbejdere på flere niveauer:
 
  • Bogholderi 
Varetagelse af den samlede administration eller dele heraf - udfører den daglige bogføring, som danner grundlag for de økonomiske beslutninger - vi sikrer et godt beslutningsgrundlag. 
Finans, debitor, salgsfakturering, kreditor, omkostning og vareindkøb, lager, produktion, projekt.
Kan foregå på vort netbaserede ERP-system som tilrettes efter dine behov. Mulighed for indscanning af bilag.
Lønadministration på netbaseret lønsystem.                                        
Indrapportering af moms, intrastat, statistikker mm. Styring af andre afgifter.
Likviditetstyring herunder evt. debitorrykning og kreditorstyring.
  • Regnskab 
Perioderegnskab/-rapport med eksvis vigtige nøgletal, sammenholdt til budget, opdateret likviditetsbudget. Måned eller kvartal. Afstemt og periodiseret.
Anlægskartotek og fastlæggelse af afskrivningsprincipper
Interne og eksterne årsrapporter.  
  • Skat 
Skatteberegning, disponering og planlægning.
  • Økonomistyring  
Økonomichef på timebasis
Forretningsgange - effektivisering og rationalisering
Budget med resultat, balance og likviditet, opdelt på måneder eller kvartal . Tilhørende handlingsplan.
Klarlægning af de styringsparametre, der er vigtige for at navigere virksomheden.
Analysere og strukturere ledelsens behov for information.
Drifts- og investeringskalkulationer
Øvrige ad hoc analyser
  • IT                     
Integrere de ønskede ledelsesrapporteringer i ERP-system
Analysere og udarbejde kravsspecifikation ved nyt ERP-system for afdækning af behov.
Opbygning og implemetering af ERP-system - evt i samarbejde med IT-selskab.
  • Rådgivning     
Sparring med ledelse på økonomiske beslutninger
Strategi og forretningsplan
Ansættelse af nye medarbejdere i økonomifunktion
Organisationsændringer
Supervision og coaching af medarbejdere
Tilkøb af virksomheder eller nye forretningsområder
Klargøring for generationsskifte eller salg
Krisehåndtering
 
 
Tlf. 7580 2424  |  Mobil 2129 3224  | info@myllerup-gruppen.dk
DK 7160 Tørring  |  Cvr nr. 95360254